Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2010 leto2010
Složky
AA121 Anglický jazyk AA121
AA320 Anglický jazyk AA320
AA321 Anglický jazyk AA321
AA341 Anglický jazyk AA341
AA342 Anglický jazyk AA342
AB120 Anglický jazyk AB120
AB320 Anglický jazyk AB320
AB340 Anglický jazyk AB340
AB342 Anglický jazyk AB342
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_1
BP Témata BP (2010-2011) BP
BPKF Bakalářská práce BPKF
BPPF Bakalářská práce BPPF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CA121 Český jazyk CA121
CA320 Český jazyk CA320
CA342 Český jazyk CA342
CA422 Český jazyk CA422
CB120 Český jazyk CB120
CB320 Český jazyk CB320
CB342 Český jazyk CB342
CCPS_PKF Československý a český politický systém CCPS_PKF
CCPS_PPF Československý a český politický systém CCPS_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR0A1 General Introduction to Tourism with a Special Focus on the Asian c. CR0A1
CR0A2 Spa and Wellness CR0A2
CR0A3 General Introduction to Tourism CR0A3
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR016 Animace a služby v cestovním ruchu CR016
CR021 Základy turismu CR021
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR067 Metodika výzkumné činnosti CR067
CR068 Provoz cestovní kanceláře a technika prodeje CR068
CR101 Systémy řízení jakosti v CR CR101
CR103 Management speciálních služeb v turismu CR103
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CR164 Aplikace výzkumných metod v praxi CR164
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DP001 Bakalářská práce DP001
DP101 Diplomová práce DP101
DS002 Železniční a silniční doprava DS002
DS006 Management dopravních služeb v CR DS006
DS013 Silniční doprava DS013
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK011 Banky a finanční trhy EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK105 Ekonomie EK105
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK109 Management finančního sektoru a finančního trhu EK109
EK110 Makroekonomie EK110
EK114 Mikroekonomie EK114
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK203 Podniková ekonomika (složený předmět): EK203
EU_VVKF Evropská unie EU_VVKF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FA021 Francouzský jazyk FA021
FA121 Francouzský jazyk FA121
FA320 Francouzský jazyk FA320
FA342 Francouzský jazyk FA342
FB120 Francouzský jazyk FB120
FB320 Francouzský jazyk FB320
FB340 Francouzský jazyk FB340
FB342 Francouzský jazyk FB342
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO0A6 Technology of Beverages HO0A6
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO018 Technologie a řízení v hotelu HO018
HO020 Management hotelnictví HO020
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO034 Praxe HO034
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Sommelier/Eno-gastronomie HO066
HO1A1 Meeting, Negotiating and Manners HO1A1
HO101 Teorie výživy HO101
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO109 Projektování hotelového provozu HO109
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
HO216 Základy hotelnictví a gastronomie (složený předmět): HO216
HO217 Gastronomické služby HO217
IB120 Italský jazyk IB120
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
KM1A1 Managerial and Business Experience KM1A1
KM1A2 Managerial Psychology and Sociology KM1A2
KM1A3 Knowledge Management in Hospitality KM1A3
KM103 Management rizik, krizí a interim management KM103
KM107 Management řízení a správy aktiv KM107
KM108 Diplomový seminář KM108
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA013 Marketing volného času MA013
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA064 Reklama a PR MA064
MA069 Sociologie MA069
MA122 Informační podpora managementu MA122
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MA163 Správa nemovitostí MA163
MA202 Moderní personalistika MA202
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG0A2 Czech Diplomacy and International Affairs MG0A2
MG002 Moderní personalistika MG002
MG010 Evropská unie MG010
MG016 Etika a etiketa MG016
MG019 Komunikace v managementu služeb MG019
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG064 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG064
MG104 Interkulturální management MG104
MG106 Psychologie multikomunikačního systému firmy MG106
MG107 Manažerská psychologie a dovednosti MG107
MG114 Interkulturální management MG114
MG219 Komunikace v managementu služeb (složený předmět): MG219
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK032 Praxe MK032
MK034 Praxe MK034
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a Public Relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK067 Sběr a zpracování dat MK067
MK069 Marketingová praxe MK069
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK105 Management komunikace MK105
MK108 Mediální právo MK108
MK110 IT v řízení mediálních procesů MK110
MK162 Rétorika MK162
MK206 Grafika v mediální komunikaci MK206
MK212 Text reklamy a PR MK212
MK265 Mediální výchova a komunikace s médii MK265
MMCR_PKF Marketing místního cestovního ruchu MMCR_PKF
MMCR_PPF Marketing místního cestovního ruchu MMCR_PPF
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MSVY_PKF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PKF
MT003 Statistika MT003
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MVS_PKF Marketing ve veřejné správě MVS_PKF
MVS_PPF Marketing ve veřejné správě MVS_PPF
MZP_PKF Mzdová propedeutika MZP_PKF
NA121 Německý jazyk NA121
NA320 Německý jazyk NA320
NA342 Německý jazyk NA342
NB120 Německý jazyk NB120
NB320 Německý jazyk NB320
NB342 Německý jazyk NB342
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PER_PKF Personalistika PER_PKF
PER_PPF Personalistika PER_PPF
PE001 Zahraniční praxe ERASMUS PE001
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_AJ_Z Anglický jazyk (Z) PN_AJ_Z
PN_AJ_ZK Anglický jazyk (Zk) PN_AJ_ZK
PN_DANE1 Daně 1 PN_DANE1
PN__EU Evropská unie PN__EU
PN_FINAN Finanční analýza PN_FINAN
PN_FINPOD Finance podniku PN_FINPOD
PN_MANUC Manažerské účetnictví PN_MANUC
PN_NJ_Z Německý jazyk (Z) PN_NJ_Z
PN_NJ_ZK Německý jazyk (Zk) PN_NJ_ZK
PN_PCVUC Využití počítačů v účetnictví PN_PCVUC
PN_POKRUC Pokročilé účetnictví PN_POKRUC
PN_PRACPR Pracovní právo PN_PRACPR
PN_PRVPOD Právo v podnikání PN_PRVPOD
PN_RJ_Z Ruský jazyk (Z) PN_RJ_Z
PN_RJ_ZK Ruský jazyk (Zk) PN_RJ_ZK
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
PN__STAT1 Statistika 1 PN__STAT1
PN_STAT2 Statistika 2 PN_STAT2
PN_UDS Účetní a daňová specifika v s.r.o. PN_UDS
P_POP Psaní odborných prací P_POP
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRP_PKF Pracovní právo PRP_PKF
PRP_PPF Pracovní právo PRP_PPF
PR006 Právo PR006
PR007 Právo PR007
PR102 Úpadkové právo a právní úprava likvidací a transformací PR102
PR207 Právo PR207
PUC_PKF Pokročilé účetnictví PUC_PKF
PUC_PPF Pokročilé účetnictví PUC_PPF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
P_ZINFO2 Základy informatiky 2 P_ZINFO2
RA121 Ruský jazyk RA121
RA320 Ruský jazyk RA320
RA342 Ruský jazyk RA342
RB120 Ruský jazyk RB120
RB320 Ruský jazyk RB320
RB342 Ruský jazyk RB342
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF_1
SA121 Španělský jazyk SA121
SA320 Španělský jazyk SA320
SA342 Španělský jazyk SA342
SB120 Španělský jazyk SB120
SB320 Španělský jazyk SB320
SB340 Španělský jazyk SB340
SB342 Španělský jazyk SB342
SOC_PKF Sociologie SOC_PKF
SOC_PPF Sociologie SOC_PPF
SPLD_PKF Sociální politika a dávky SPLD_PKF
SPLD_PPF Sociální politika a dávky SPLD_PPF
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SVYZ_PKF Sociologický výzkum SVYZ_PKF
SVYZ_PPF Sociologický výzkum SVYZ_PPF
SZZ_EKO SZZ - Marketing a management SZZ_EKO
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_MZD SZZ - Finance, daně, účetnictví a personalistika SZZ_MZD
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ001 SBZ SZ001
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ101 Státní závěrečná zkouška SZ101
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
UDS_VKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_VKF
UDS_VOPF Účetní a daňová specifika s.r.o UDS_VOPF
VSP_VKF Veřejná správa VSP_VKF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZPS_PKF Zdaňování příjmů a spotřeby ZPS_PKF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.