Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2012 leto2012
Složky
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_1
Atst_EK014 testovaci predmet Atst_EK014
AUD_VOPF Audit v účetnictví AUD_VOPF
BP Témata BP (2012-2013) BP
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP3 Bakalářská práce BP3
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CCPS_PKF Československý a český politický systém CCPS_PKF
CCPS_PPF Československý a český politický systém CCPS_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR021 Základy turismu CR021
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
DANE_VOPF Daně DANE_VOPF
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DS009 Tarify a ceny v dopravě DS009
DS010 Dopravní politika a strategie DS010
DS011 Logistika DS011
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK114 Mikroekonomie EK114
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ERAS_ACZ Aspects of the Czech Republic ERAS_ACZ
ERAS_BE1 Business English - level 1 ERAS_BE1
ERAS_BE2 Business English - level 2 ERAS_BE2
ERAS_EE English Elementary - foreign language ERAS_EE
ERAS_EU European Union ERAS_EU
ERAS_MAN Management ERAS_MAN
ERAS_MAR Marketing ERAS_MAR
ERAS_PSY Psychology ERAS_PSY
EU_VVPF Evropská unie EU_VVPF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering HOE29
HOE31 Internship HOE31
HOE32 Internship HOE32
HOE63 Specialized Gastronomy - Service HOE63
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO019 Hotelový event management HO019
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO109 Projektování hotelového provozu HO109
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO165 Enogastronomie HO165
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PKF_1 Základy informatiky 2 INF2_PKF_1
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
JAE20 English language II. JAE20
JAE42 English language IV JAE42
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II. JCE20
JCE42 Czech language IV. JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC410 Český jazyk-1 JC410
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
LOG_VVKF Logistika LOG_VVKF
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAE01 Marketing MAE01
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAE62 International Marketing MAE62
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA017 Marketing volného času MA017
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MSVY_PKF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PKF
MSVY_PPF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PPF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MVMC_PKF Marketing ve veřejné správě a místním cestovním ruchu MVMC_PKF
MVMC_PPF Marketing ve veřejné správě a místním cestovním ruchu MVMC_PPF
MZP_PKF Mzdová propedeutika MZP_PKF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF_1
NEM1_PPF_2 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_2
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NPM_VOKF New Public Management NPM_VOKF
NPM_VOPF New Public Management NPM_VOPF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele P_DANE
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_VOKF Podniková ekonomika PEK_VOKF
PER_PKF Personalistika PER_PKF
PER_PPF Personalistika PER_PPF
PER_VOPF Personalistika PER_VOPF
P_EU Evropská unie P_EU
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
P_FINAN Finanční analýza P_FINAN
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POL_PKF Politologie POL_PKF
P_PCVUC Využití počítačů v účetnictví P_PCVUC
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_PRACP Pracovní právo P_PRACP
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PUC Pokročilé účetnictví P_PUC
PRE07 Law PRE07
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRP_PKF Pracovní právo PRP_PKF
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PSE Pracovní stáž ERASMUS PSE
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_SOC Sociologie P_SOC
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
P_UCADSV Účetní a daňová specifika v s.r.o. P_UCADSV
PUC_PKF Pokročilé účetnictví PUC_PKF
PUC_PPF Pokročilé účetnictví PUC_PPF
PUC_VVKF Pokročilé účetnictví PUC_VVKF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
P_ZINFO2 Základy informatiky 2 P_ZINFO2
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_2
RJ2_PPF_3 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_3
SOC_PKF Sociologie SOC_PKF
SOC_PPF Sociologie SOC_PPF
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UDS_VOKF Účetní a daňová specifika s.r.o UDS_VOKF
UNZ_VOKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_VOKF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
VEF_PKF Veřejná ekonomie a veřejné finance VEF_PKF
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF3 Tvorba webových stránek WWW_VVKF3
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZPS_PKF Zdaňování příjmů a spotřeby ZPS_PKF
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_VVPF Základy sociální správy ZSS_VVPF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.