Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2013 leto2013
Složky
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF_1
AUD_VOPF Audit v účetnictví AUD_VOPF
BP BP 2014 - výběr témat BP
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP_1 Témata BP BP_1
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CCPS_PKF Československý a český politický systém CCPS_PKF
CCPS_PPF Československý a český politický systém CCPS_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJG_II_PPF Český jazyk - gramatická a lexikální cvičení II. CJG_II_PPF
CJK_II_PPF Český jazyk - konverzace II. CJK_II_PPF
CJO_II_PPF Český jazyk - ortografie a písemný projev II. CJO_II_PPF
CJP_II_PPF Český jazyk - poslech s porozuměním II. CJP_II_PPF
CJT_II_PPF Český jazyk - textová cvičení II. CJT_II_PPF
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR021 Základy turismu CR021
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR025 Základy cestovního ruchu CR025
CR032 Praxe II. CR032
CR033 Předdiplomní praxe CR033
CR034 Praxe I. CR034
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR073 Evropská unie a Česká republika CR073
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR114 Územní plánování a urbanismus CR114
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
EEI_PKF Ekonomie evropské integrace EEI_PKF
EEI_PPF Ekonomie evropské integrace EEI_PPF
EKE03 Business Economics EKE03
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK114 Mikroekonomie EK114
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_VOKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOKF
ESZS_VOPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOPF
EU_PKF Evropská unie EU_PKF
EU_PPF Evropská unie EU_PPF
EU_VVPF Evropská unie EU_VVPF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE19 Hotel Event Management HOE19
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE24 Hospitality Management HOE24
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering Services HOE29
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO019 Hotelový event management HO019
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO034 Praxe I. HO034
HO035 Praxe II. HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO064 Nauka o pivě HO064
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO070 Základy prodeje v hotelnictví HO070
HO101 Teorie výživy HO101
HO107 Diplomový seminář HO107
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
INS_VOKF Insolvenční řízení INS_VOKF
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE01 Marketing MAE01
MAE02 International Trade MAE02
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAE31 Hospitality Marketing MAE31
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA017 Marketing volného času MA017
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA061 Sociologie MA061
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA164 Chování spotřebitele MA164
MED_VVPF Média pro ekonomy MED_VVPF
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MGE25 Communication in Management of Services MGE25
MGE66 Cultural diversity in business MGE66
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG115 Systémový management MG115
MG116 Psychologie řízení MG116
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe II. MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK034 Praxe I. MK034
MK106 Znalostní a informační management MK106
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MSL_VOKF Management služeb MSL_VOKF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF_2
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NPM_VOPF New Public Management NPM_VOPF
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele P_DANE
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_VOKF Podniková ekonomika PEK_VOKF
PEK_VOPF Podniková ekonomika PEK_VOPF
PER_PKF Personalistika PER_PKF
PER_PPF Personalistika PER_PPF
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
P_FINAN Finanční analýza P_FINAN
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_INS Insolvenční řízení P_INS
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
P_PCVUC Využití počítačů v účetnictví P_PCVUC
P_PERSON Personalistika P_PERSON
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRACP Pracovní právo P_PRACP
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PSYCH Psychologie P_PSYCH
P_PUCV Pokročilé účetnictví P_PUCV
PRE07 Law PRE07
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRP_PKF Pracovní právo PRP_PKF
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PSE Pracovní stáž ERASMUS PSE
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_SOC Sociologie P_SOC
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
P_UCADS Účetní a daňová specifika v s.r.o. P_UCADS
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
P_ZINFO2 Základy informatiky 2 P_ZINFO2
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_2
SOC_PPF Sociologie SOC_PPF
SOC_VVKF Sociologie SOC_VVKF
SOC_VVPF Sociologie SOC_VVPF
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_EKO SZZ - Marketing a management SZZ_EKO
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UNZ_VOKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_VOKF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
VE_PKF Veřejná ekonomie VE_PKF
VE_PPF Veřejná ekonomie VE_PPF
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF Tvorba webových stránek WWW_VVKF
WWW_VVKF3 Tvorba webových stránek WWW_VVKF3
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.