Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2014 leto2014
Složky
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_1
BP BP 2014 - výběr témat BP
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP_1 Témata BP BP_1
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR027 Služby cestovního ruchu CR027
CR029 Regionální a municipální ekonomika CR029
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR032 Praxe II. CR032
CR034 Praxe I. CR034
CR041 Animace a služby v cestovním ruchu CR041
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR074 Gastroturismus CR074
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR112 Politika cestovního ruchu CR112
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR114 Prostorové plánování CR114
CR115 Regionální geografie CR115
CR117 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR117
CR118 Management lázeňství CR118
CR121 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR121
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DE_VOPF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOPF
EEI_PKF Ekonomie evropské integrace EEI_PKF
EEI_PPF Ekonomie evropské integrace EEI_PPF
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE11 Accountancy EKE11
EKE13 Macroeconomics EKE13
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_VOKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOKF
ESZS_VOPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOPF
EU_PKF Evropská unie EU_PKF
EU_PPF Evropská unie EU_PPF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE24 Hospitality Management HOE24
HOE25 Commodities HOE25
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE48 Beverages HOE48
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO024 Management hotelnictví HO024
HO025 Zbožíznalství HO025
HO034 Praxe I. HO034
HO035 Praxe II. HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO042 Gastronomie - kulinářství HO042
HO045 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO045
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO101 Teorie výživy HO101
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
INS_VOKF Insolvenční řízení INS_VOKF
ISSS_VOPF Informační systémy ve státní správě ISSS_VOPF
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
LOG_VVKF Logistika LOG_VVKF
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAE18 International Trade MAE18
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAKO2_PPF Marketingová komunikace II MAKO2_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA041 Marketing destinace cestovního ruchu MA041
MA044 Metodologie výzkumu MA044
MA061 Sociologie MA061
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA166 Franchizing MA166
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MED_VVPF Média pro ekonomy MED_VVPF
MGE01 Management MGE01
MGE28 Communication in Management of Service MGE28
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG110 Psychologie řízení MG110
MG119 Personální a interkulturální management MG119
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK026 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK026
MK028 Text reklamy a PR MK028
MK032 Praxe II. MK032
MK034 Praxe I. MK034
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK106 Znalostní a informační management MK106
MK118 Etika a normy v mediální oblasti MK118
MK119 Metody hodnocení mediální komunikace MK119
MK120 Řízení mediálních procesů MK120
MK121 Mezinárodní obchod MK121
MK122 IT v řízení mediálních procesů MK122
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NPM_VOPF New Public Management NPM_VOPF
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele P_DANE
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_VOKF Podniková ekonomika PEK_VOKF
PEK_VOPF Podniková ekonomika PEK_VOPF
PER_PKF Personalistika PER_PKF
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
PE101 ERASMUS Practical Training Abroad PE101
P_FINAN Finanční analýza P_FINAN
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_INS Insolvenční řízení P_INS
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POMA_VOPF Politický marketing POMA_VOPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
P_PCVUC Využití počítačů v účetnictví P_PCVUC
P_PERSON Personalistika P_PERSON
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRACP Pracovní právo P_PRACP
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PUCV Pokročilé účetnictví P_PUCV
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PSE Pracovní stáž ERASMUS PSE
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_SOC Sociologie P_SOC
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
PSYM_PPF Psychologie pro manažery PSYM_PPF
P_UCADS Účetní a daňová specifika v s.r.o. P_UCADS
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZINFO2 Základy informatiky 2 P_ZINFO2
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_2
RJ2_PPF_3 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_3
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_EKO SZZ - Marketing a management SZZ_EKO
SZZ_EKO_1 SZZ - Veřejná správa a sociální služby SZZ_EKO_1
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
UVS_PKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_PKF
UVS_PPF Účetnictví veřejného sektoru UVS_PPF
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
UVS_VOPF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOPF
VE_PKF Veřejná ekonomie VE_PKF
VE_PPF Veřejná ekonomie VE_PPF
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF Tvorba webových stránek WWW_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
ZSS_VVKF Základy sociální správy ZSS_VVKF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.