Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2018 leto2018
Složky
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_1
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE26 Fundamentals of Tourism CRE26
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR032 Praxe II. CR032
CR034 Praxe I. CR034
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR048 Management destinace cestovního ruchu CR048
CR051 Dopravní služby v cestovním ruchu CR051
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR080 Interkulturní management v CR CR080
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR112 Politika cestovního ruchu CR112
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR115 Regionální geografie CR115
CR121 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR121
CR122 Řízení lázeňství CR122
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DE_VOPF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOPF
EEI_PKF Ekonomie evropské integrace EEI_PKF
EITCUL Erasmus+ Introdution to Italian Culture EITCUL
E_I1 Erasmus+ italština 1 E_I1
EI1 Erasmus+ italština 1 (6) EI1
EI2 Erasmus+ italština 2 EI2
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE13 Macroeconomics EKE13
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK112 Veřejné finance a územní samosprávy EK112
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EU_VVPF Evropská unie EU_VVPF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HOE47 Managing Catering Operations HOE47
HOE48 Beverages HOE48
HOE49 Rooms Division HOE49
HOE50 Hospitality and Gastronomy Entrepreneurship HOE50
HO034 Praxe I. HO034
HO035 Praxe II. HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO042 Gastronomie - kulinářství HO042
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO047 Řízení gastronomického provozu HO047
HO048 Nápojová gastronomie HO048
HO049 Ubytovací úsek HO049
HO050 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO050
HO101 Teorie výživy HO101
HO116 Ekonomika hotelu HO116
HO118 Gastronomické koncepty HO118
HO172 E-bussines v hotelnictví HO172
HO176 Procesní modelování v hotelnictví HO176
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
ISSS_VOPF Informační systémy ve státní správě ISSS_VOPF
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA120 Anglický jazyk II. JA120
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JC521 Český jazyk JC521
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE01 Marketing MAE01
MAE18 International Trade MAE18
MAE43 Applied Informatics MAE43
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAKO2_PPF Marketingová komunikace II MAKO2_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA035 Úvod do sociologie MA035
MA037 Metodologie výzkumu MA037
MA043 Aplikovaná informatika MA043
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA070 Redakční práce MA070
MA111 Marketingové strategie MA111
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA168 Ekonomická diplomacie a státní podpora zahraničních aktivit českých firem MA168
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MED_VVKF Média pro ekonomy MED_VVKF
MGE28 Communication in Management of Service MGE28
MGE31 Psychology MGE31
MG001 Management MG001
MG016 Etika a etiketa MG016
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG030 Etika a etiketa MG030
MG031 Psychologie MG031
MG119 Personální a interkulturální management MG119
MG120 Psychologie a sociologie trhu MG120
MG123 Strategické řízení v hotelnictví a lázeňství MG123
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK028 Text reklamy a PR MK028
MK032 Praxe MK032
MK034 Praxe I. MK034
MK042 Úvod do psychologie MK042
MK116 Řízení projektu MK116
MK123 Mezinárodní marketing a obchodní operace MK123
MK125 e-Business MK125
MK126 Kultura a civilizace Českých zemí pro magisterské studium MK126
MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi MK128
MK129 Franchising management MK129
MK130 Corporate identity Branding MK130
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MT109 Aplikovaná statistika MT109
MVS_PKF Marketing ve veřejné správě MVS_PKF
MVS_PPF Marketing ve veřejné správě MVS_PPF
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M13 Blok v.p. - Specifické oblasti v hotelnictví, gastronomii a lázeňství M13
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
POJ_VOKF Pojišťovnictví POJ_VOKF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
PRE10 Law PRE10
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PRP_VOPF Pracovní právo PRP_VOPF
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_2
RJ2_PPF_3 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_3
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
SZ103 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ103
TT001 Testovací předmět TT001
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
UVS_PKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_PKF
UVS_PPF Účetnictví veřejného sektoru UVS_PPF
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
VE_PKF Veřejná ekonomie VE_PKF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.