Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2019 leto2019
Folders
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF_1
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
AUD_VOPF Audit v účetnictví AUD_VOPF
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE58 Regional Economy and Hospitality CRE58
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR036 Praxe II. CR036
CR037 Praxe I. CR037
CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví CR058
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR080 Interkulturní management v CR CR080
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR121 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR121
CR122 Řízení lázeňství CR122
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře CR202
CR204 Základy destinačního managementu CR204
CR205 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře CR205
CR206 Management lázeňských a wellnessových služeb CR206
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DE_VOPF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOPF
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE15 Taxes and Financial Statement EKE15
EKE63 Economic Integration EKE63
EKE65 Revenue Management EKE65
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK112 Veřejné finance a územní samosprávy EK112
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE38 Internship HOE38
HOE39 Internship HOE39
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE50 Hospitality and Gastronomy Entrepreneurship HOE50
HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary HOE57
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO038 Praxe I. HO038
HO039 Praxe II. HO039
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO049 Ubytovací úsek HO049
HO050 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO050
HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství HO057
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO101 Teorie výživy HO101
HO118 Gastronomické koncepty HO118
HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii HO119
HO174 MICE HO174
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA120 Anglický jazyk II. JA120
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JC521 Český jazyk JC521
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE38 Business IT MAE38
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAKO2_PPF Marketingová komunikace II MAKO2_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA038 Podniková informatika MA038
MA039 Úvod do sociologie MA039
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA133 E-Business v sektoru HORECA MA133
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MGE28 Communication in Management of Service MGE28
MGE31 Psychology MGE31
MGE65 Business Skills MGE65
MG016 Etika a etiketa MG016
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG031 Psychologie MG031
MG119 Personální a interkulturální management MG119
MG123 Strategické řízení v hotelnictví a lázeňství MG123
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK028 Text reklamy a PR MK028
MK036 Praxe MK036
MK037 Praxe I. MK037
MK126 Kultura a civilizace Českých zemí pro magisterské studium MK126
MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi MK128
MK129 Franchising management MK129
MK130 Corporate identity Branding MK130
MK140 Franchising management MK140
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MMP_VOPF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOPF
MO_VOKF Mezinárodní obchod MO_VOKF
MO_VOPF Mezinárodní obchod MO_VOPF
MTE05 Statistics MTE05
MT005 Statistika MT005
MT109 Aplikovaná statistika MT109
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M13 Blok v.p. - Specifické oblasti v hotelnictví, gastronomii a lázeňství M13
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PRP_VOPF Pracovní právo PRP_VOPF
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_1
RR_VOKF Řízení rizika RR_VOKF
SK001 Školení o ochraně osobních údajů SK001
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
SZ103 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ103
TT001 Testovací předmět TT001
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.