Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2021 leto2021
Složky
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGLI Anglický jazyk 2s ANGLI
ANGLI_1 Anglický jazyk 1s ANGLI_1
ANGLI_2 Anglický jazyk1 - 1s ANGLI_2
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
AUDIT_VKF Auditing AUDIT_VKF
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE58 Regional Economy and Hospitality CRE58
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR036 Praxe II. CR036
CR037 Praxe I. CR037
CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví CR058
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR074 Gastroturismus CR074
CR080 Interkulturní management v CR CR080
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR122 Řízení lázeňství CR122
CR124 Regionální geografie CR124
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře CR202
CR208 Průvodcovské služby a animace CR208
CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu CR209
CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR210
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE15 Taxes and Financial Statement EKE15
EKE16 Banks and Financial Operations EKE16
EKE63 Economic Integration EKE63
EKE65 Revenue Management EKE65
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK016 Banky a finanční operace EK016
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK119 Controlling EK119
EK120 Veřejné finance EK120
EK121 Veřejné finance a územní samosprávy EK121
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FINAN Finance podniku FINAN
FM_VOPF Financial management FM_VOPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
HOE201 Hotel Marketing and Event Management HOE201
HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy HOE204
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE38 Internship HOE38
HOE39 Internship HOE39
HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary HOE57
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO038 Praxe I. HO038
HO039 Praxe II. HO039
HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství HO057
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO079 Správná výživa a zdravotní styl HO079
HO116 Ekonomika hotelu HO116
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii HO119
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO204
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA120 Anglický jazyk II. JA120
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JC521 Český jazyk JC521
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE18 International Trade I MAE18
MAE38 Business IT MAE38
MAE47 Data Processing and Evaluation MAE47
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAKO2_PPF Marketingová komunikace II MAKO2_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA038 Podniková informatika MA038
MA039 Úvod do sociologie MA039
MA047 Zpracování a vyhodnocení dat MA047
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA133 E-Business v sektoru HORECA MA133
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MGE28 Communication in Management of Services MGE28
MGE29 Psychology MGE29
MGE65 Business Skills MGE65
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG032 Psychologie řízení MG032
MG126 Strategické řízení MG126
MG129 Psychologie a sociologie trhu MG129
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK036 Praxe MK036
MK037 Praxe I. MK037
MK040 Text reklamy a PR MK040
MK126 Kultura a civilizace Českých zemí pro magisterské studium MK126
MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi MK128
MK140 Franchising management MK140
MK141 Marketingové analýzy MK141
MK142 Strategický marketing MK142
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MTE05 Statistics MTE05
MT005 Statistika MT005
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M13 Blok v.p. - Specifické oblasti v hotelnictví, gastronomii a lázeňství M13
NEMEC Německý jazyk2 - 1s NEMEC
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RR_VOKF Řízení rizika RR_VOKF
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
STATI Statistika STATI
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZE05 Final State Exam Seminar SZE05
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ106 Předstátnicový seminář SZ106
TT001 Testovací předmět TT001
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UFRP_KF Mikroekonomie UFRP_KF
UFRP_KF_1 Management UFRP_KF_1
UFRP_KF_2 Ruský jazyk 2s UFRP_KF_2
UFRP_KF_3 Finanční účetnictví I UFRP_KF_3
UFRP_KF_4 Německý jazyk 2s UFRP_KF_4
UFRP_KF_5 Základy účetnictví UFRP_KF_5
UFRP_KF_6 Základy práva UFRP_KF_6
UFRP_PF Německý jazyk2 - 2s UFRP_PF
UFRP_PF_1 Statistika UFRP_PF_1
UFRP_PF_2 Finanční účetnictví I UFRP_PF_2
UFRP_PF_3 Anglický jazyk1 - 2s UFRP_PF_3
UFRP_V1KF Právo v podnikání UFRP_V1KF
UFRP_V1PF Právo v podnikání UFRP_V1PF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
XX001 Testovací předmět XX001
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.