Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2008 zima2008
Složky
AA110 Anglický jazyk AA110
AA211 Anglický jazyk AA211
AA310 Anglický jazyk AA310
AA330 Anglický jazyk AA330
AB110 Anglický jazyk AB110
AB131 Anglický jazyk AB131
AB310 Anglický jazyk AB310
AB331 Anglický jazyk AB331
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANGL Anglický jazyk ANGL
ANGL_1 Anglický jazyk ANGL_1
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_2
AUDIT_PKF Audit v účetnictví AUDIT_PKF
AUDIT_PPF Audit v účetnictví AUDIT_PPF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
CA110 Český jazyk CA110
CA211 Český jazyk CA211
CA310 Český jazyk CA310
CA330 Český jazyk CA330
CB110 Český jazyk CB110
CB131 Český jazyk CB131
CB310 Český jazyk CB310
CB331 Český jazyk CB331
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR013 Management sportu CR013
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR067 Metodika výzkumné činnosti CR067
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CR164 Aplikace výzkumných metod v praxi CR164
CR219 Základy turismu a hotelnictví CR219
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DPR_PKF Daňová propedeutika DPR_PKF
DPR_PPF Daňová propedeutika DPR_PPF
DP001 Bakalářská práce DP001
EK008 Ekonomie EK008
EK010 Účetnictví EK010
EK106 Mikroekonomie EK106
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK208 Ekomomie (složený předmět): EK208
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
ESZS_VOPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOPF
FA110 Francouzský jazyk FA110
FA211 Francouzský jazyk FA211
FA310 Francouzský jazyk FA310
FA330 Francouzský jazyk FA330
FB110 Francouzský jazyk FB110
FB131 Francouzský jazyk FB131
FB310 Francouzský jazyk FB310
FB331 Francouzský jazyk FB331
FJ2_PPF Francouzský jazyk2 - 3s FJ2_PPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HO0A5 Nauka o víně (výuka v angličtině) HO0A5
HO0A6 Technology of Beverages (výuka v angličtině) HO0A6
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO016 Základy hotelnictví a gastronomie HO016
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Sommelier/Eno-gastronomie HO066
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO131 Praxe HO131
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO216 Základy hotelnictví a gastronomie (složený předmět): HO216
HO217 Gastronomické služby HO217
HO218 Technologie a řízení v hotelu (složený předmět): HO218
INFOI_PPF Informatika I INFOI_PPF
INFO1_KF Základy informatiky 1 INFO1_KF
INF1_PKF Základy informatiky I INF1_PKF
INF1_PKF_1 Základy informatiky 1 INF1_PKF_1
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
KM1A1 Managerial and Business Experience KM1A1
KM1A2 Managerial Psychology and Sociology KM1A2
KM1A3 Knowledge Management in Hospitality KM1A3
KM101 Management a systémové řízení KM101
KM102 Management prosperity a strategie KM102
KM104 Interní audit, controlling a kontrola KM104
KM105 Oceňování a odhad hodnoty firem a majetku KM105
KM106 Daňová soustava a daňový engineering KM106
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Manažerská komunikace MAK_PKF
MAK_PPF Manažerská komunikace MAK_PPF
MANA Managment výroby MANA
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PKF_1 Marketing MAR_PKF_1
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT_PPF Matematika MAT_PPF
MAT1_KF Matematika 1 MAT1_KF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAV_VPF Management výroby MAV_VPF
MA001 Marketing MA001
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA012 Marketing volného času MA012
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA105 Marketingové strategie MA105
MA121 Aplikovaná informatika MA121
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MA202 Moderní personalistika MA202
MA223 Informatika pro manažery MA223
MG0A1 Business Skills (výuka v angličtině) MG0A1
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG010 Evropská unie MG010
MG020 Environmentální management MG020
MG023 Psychologie MG023
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MG219 Komunikace v managementu služeb (složený předmět): MG219
MG223 Psychologie MG223
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a Public Relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK101 Znalostní a informační management, Competitive Intelligence MK101
MK106k Management reklamy MK106k
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK132 Praxe MK132
MK202 Mediální komunikace v oboru služeb MK202
MK204 Text reklamy a PR MK204
MK206 Grafika v mediální komunikaci MK206
MK211 Reklama, PR a mediální praxe MK211
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MT104 Kvantitativní metody MT104
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MZP_PPF Mzdová propedeutika MZP_PPF
NA110 Německý jazyk NA110
NA211 Německý jazyk NA211
NA310 Německý jazyk NA310
NA330 Německý jazyk NA330
NB110 Německý jazyk NB110
NB131 Německý jazyk NB131
NB310 Německý jazyk NB310
NB331 Německý jazyk NB331
NEME Německý jazyk NEME
NEME_1 Německý jazyk NEME_1
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_2
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODBO Odborná praxe ODBO
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
PN_AJ_ZK Anglický jazyk (Zk) PN_AJ_ZK
PN_AUD Audit v účetnictví PN_AUD
PN_SEMBP1 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP1
PN_WWWSTR Tvorba webových stránek PN_WWWSTR
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PR007 Právo PR007
PR101 Obchodní, občanské a správní právo PR101
PR103 Trestní právo v ekonomice a boj proti korupci PR103
PSY_PKF Psychologie PSY_PKF
PSY_PPF Psychologie PSY_PPF
RA110 Ruský jazyk RA110
RA211 Ruský jazyk RA211
RA310 Ruský jazyk RA310
RA330 Ruský jazyk RA330
RB110 Ruský jazyk RB110
RB131 Ruský jazyk RB131
RB310 Ruský jazyk RB310
RB331 Ruský jazyk RB331
RJ_VVPF Ruský jazyk RJ_VVPF
RUSK Ruský jazyk RUSK
SA110 Španělský jazyk SA110
SA211 Španělský jazyk SA211
SA310 Španělský jazyk SA310
SA330 Španělský jazyk SA330
SB110 Španělský jazyk SB110
SB131 Španělský jazyk SB131
SB310 Španělský jazyk SB310
SB331 Španělský jazyk SB331
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_MZD SZZ - Finance, daně, účetnictví a personalistika SZZ_MZD
SZ001 SBZ SZ001
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
WWW_KF Tvorba www stránek WWW_KF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMSP_VOPF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOPF
ZSS_VVKF Základy sociální správy ZSS_VVKF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.