Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2011 zima2011
Složky
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_1
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BP Témata BP (2011-2012) BP
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR_VOPF Cestovní ruch CR_VOPF
CR009 Turismus – lázeňství CR009
CR013 Management sportu CR013
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR019 Základy turismu a hotelnictví CR019
CR021 Základy turismu CR021
CR022 Event management CR022
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR104 Management turismu CR104
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR108 Cestovní ruch v příhraničních oblastech N CR108
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR111 Management turismu N CR111
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DANE_VOKF Daně DANE_VOKF
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DPR_PKF Daňová propedeutika DPR_PKF
DS001 Úvod do dopravního inženýrství DS001
DS003 Dopravní geografie DS003
DS004 Letecká doprava DS004
DS005 MHD a IDS DS005
DS006 Management dopravních služeb v CR DS006
DS007 Ekonomika v dopravě DS007
DS008 Marketing v dopravě DS008
DS009 Tarify a ceny v dopravě DS009
DS010 Dopravní politika a strategie DS010
DS011 Logistika DS011
DS012 Železniční doprava DS012
DS013 Silniční doprava DS013
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
DS033 Předdiplomní praxe DS033
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE14 Microeconomics EKE14
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK106 Mikroekonomie EK106
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK113 Makroekonomie EK113
EK114 Mikroekonomie EK114
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
ESZS_PPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PPF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FCE_VVPF AJ - příprava k mezinárodním zkouškám FCE_VVPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering Services HOE29
HOE31 Internship HOE31
HOE32 Internship HOE32
HOE63 Specialized Gastronomy - Service HOE63
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO019 Hotelový event management HO019
HO021 Základy hotelnictví HO021
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO030 Hotelové zařízení a design HO030
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO166 Molekulární gastronomie HO166
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
HO301 Společný základ I. HO301
HO302 Společný základ II. HO302
HO303 Hotelnictví I. HO303
HO304 Hotelnictví II. HO304
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
JAE10 English language I JAE10
JAE20 English language II JAE20
JAE30 English language III JAE30
JAE42 English language IV JAE42
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE10 Czech language I JCE10
JCE20 Czech language II JCE20
JCE30 Czech language III JCE30
JCE42 Czech language for foreigners IV JCE42
JC010 Český jazyk I. JC010
JC020 Český jazyk II. JC020
JC030 Český jazyk III. JC030
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC110 Český jazyk I. JC110
JC120 Český jazyk II. JC120
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN120 Německý jazyk II. JN120
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS120 Španělský jazyk II. JS120
JS131 Španělský jazyk III. JS131
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAE01 Marketing MAE01
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PKF_1 Manažerská komunikace MAK_PKF_1
MAK_PPF Manažerská komunikace MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MANR_PKF Manažerské rozhodování MANR_PKF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT_PPF Matematika MAT_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA015 Informace v dopravě MA015
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA105 Marketingové strategie MA105
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA121 Aplikovaná informatika MA121
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MGEA1 Business Skills MGEA1
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG010 Evropská unie MG010
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG019 Komunikace v managementu služeb MG019
MG020 Environmentální management MG020
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG025k Komunikace v managementu služeb MG025k
MG025p Komunikace v písemném projevu MG025p
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MG113 Systémový management MG113
MG115 Systémový management MG115
MG116 Psychologie řízení MG116
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG161 Manažerská psychologie a dovednosti MG161
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK116 Řízení projektu MK116
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MK162 Rétorika MK162
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MSVY_PKF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PKF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MT105 Kvantitativní metody MT105
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MVMC_PKF Marketing ve veřejné správě a místním cestovním ruchu MVMC_PKF
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PER_VOKF Personalistika PER_VOKF
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_DANE_2 Daně 2 PN_DANE_2
PN_MANFIN Manažerské finance PN_MANFIN
PN_MANUC Manažerské účetnictví PN_MANUC
PN_MV Management výroby PN_MV
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
PN__STAT1 Statistika 1 PN__STAT1
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRKO Profesní komunikace P_PRKO
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PSYCH Psychologie P_PSYCH
P_PUC Pokročilé účetnictví P_PUC
PRE07 Law PRE07
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PRP_VOPF Pracovní právo PRP_VOPF
PR_VOPF Public relations PR_VOPF
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
PSY_PKF Psychologie PSY_PKF
PSY_PPF Psychologie PSY_PPF
PSY_VVKF Psychologie PSY_VVKF
PSY_VVPF Psychologie PSY_VVPF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
P_ZMASP Základy malého a středního podnikání P_ZMASP
rez rezervace SŠ rez
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ_VVPF Ruský jazyk RJ_VVPF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_1
SOC_PKF Sociologie SOC_PKF
SPLD_PKF Sociální politika a dávky SPLD_PKF
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
UNZ_PKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PKF
UNZ_PPF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PPF
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMSP_VOPF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOPF
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_PPF Základy sociální správy ZSS_PPF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.