Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2012 zima2012
Složky
AJB_VVPF Anglický jazyk obchodní komunikace AJB_VVPF
AJC_VVPF Anglický jazyk konverzace AJC_VVPF
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_1
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BP Témata BP (2011-2012) BP
BP_1 Témata BP (2012-2013) BP_1
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJG_I_PPF Český jazyk - gramatická a lexikální cvičení I. CJG_I_PPF
CJK_I_PPF Český jazyk - konverzace I. CJK_I_PPF
CJO_I_PPF Český jazyk - ortografie a písemný projev I. CJO_I_PPF
CJP_I_PPF Český jazyk - poslech s porozuměním I. CJP_I_PPF
CJT_I_PPF Český jazyk - textová cvičení I. CJT_I_PPF
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR_VOPF Cestovní ruch CR_VOPF
CR013 Management sportu CR013
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR021 Základy turismu CR021
CR022 Event management CR022
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR025 Základy cestovního ruchu CR025
CR032 Praxe II. CR032
CR033 Předdiplomní praxe CR033
CR034 Praxe I. CR034
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR073 Evropská unie a Česká republika CR073
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR077 Dopravní služby v cestovním ruchu CR077
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR108 Cestovní ruch v příhraničních oblastech CR108
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR111 Management turismu CR111
CR131 Praxe CR131
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
EKE03 Business Economics EKE03
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie EK113
EK114 Mikroekonomie EK114
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
ESZS_PPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PPF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FCE_VVPF AJ - příprava k mezinárodním zkouškám FCE_VVPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE19 Hotel Event Management HOE19
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE24 Hospitality Management HOE24
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering Services HOE29
HOE33 Pre-Diploma Paper Practice HOE33
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO019 Hotelový event management HO019
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO034 Praxe HO034
HO035 Praxe HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO070 Základy prodeje v hotelnictví HO070
HO101 Teorie výživy HO101
HO107 Diplomový seminář HO107
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO166 Molekulární gastronomie HO166
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JCE42 Czech language for foreigners IV JCE42
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS131 Španělský jazyk III. JS131
MAE01 Marketing MAE01
MAE02 International Trade MAE02
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAE31 Hospitality Marketing MAE31
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT_PPF Matematika MAT_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA017 Marketing volného času MA017
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA071 Řízení vztahů se zákazníky MA071
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA164 Chování spotřebitele MA164
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MGE25 Communication in Management of Services MGE25
MGE65 Business Skills MGE65
MGE66 Culture diversity MGE66
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG020 Environmentální management MG020
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG115 Systémový management MG115
MG116 Psychologie řízení MG116
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG161 Manažerská psychologie a dovednosti MG161
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK034 Praxe MK034
MK106 Znalostní a informační management MK106
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK116 Řízení projektu MK116
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MK131 Praxe MK131
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MSL_VOKF Management služeb MSL_VOKF
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MT105 Kvantitativní metody MT105
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_1
NJM_VVPF Němčina - příprava k mezinárodním zk. NJM_VVPF
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
P_EU Evropská unie P_EU
PE001 Zahraniční praxe ERASMUS PE001
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRKO Profesní komunikace P_PRKO
P_PSYCH Psychologie P_PSYCH
P_PUBL Public relations P_PUBL
PRE07 Law PRE07
PRE08 Applied Law PRE08
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PR_VOPF Public relations PR_VOPF
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
PSYM_PKF Psychologie pro manažery PSYM_PKF
PSYM_PPF Psychologie pro manažery PSYM_PPF
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PSYM_VVPF Psychologie pro manažery PSYM_VVPF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
P_ZMASP Základy malého a středního podnikání P_ZMASP
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ_VVPF Ruský jazyk RJ_VVPF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_1
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
SPLD_PKF Sociální politika a dávky SPLD_PKF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
UNZ_PKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PKF
UNZ_PPF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PPF
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VEF_PKF Veřejná ekonomie a veřejné finance VEF_PKF
VEF_PPF Veřejná ekonomie a veřejné finance VEF_PPF
VF_PKF Veřejné finance VF_PKF
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF Tvorba webových stránek WWW_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMSP_VOPF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOPF
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_PPF Základy sociální správy ZSS_PPF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.