Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2013 zima2013
Složky
AJB_VVPF Anglický jazyk obchodní komunikace AJB_VVPF
AJC_VVPF Anglický jazyk konverzace AJC_VVPF
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_2
BP Témata BP (2012-2013) BP
BP_1 Témata BP (2011-2012) BP_1
BP_2 Témata BP BP_2
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B4 Blok volitelných předmětů - 4 B4
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B6 Blok volitelných předmětů - 6 B6
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CCPS_PKF Československý a český politický systém CCPS_PKF
CCPS_PPF Československý a český politický systém CCPS_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE26 Fundamentals of Tourism for Hospitality Management CRE26
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR_VOPF Cestovní ruch CR_VOPF
CR026 Základy cestovního ruchu pro hotelnictví CR026
CR028 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR028
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR047 Management lázeňských a wellnessových služeb CR047
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR077 Dopravní služby v cestovním ruchu CR077
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR119 Management turismu CR119
CR131 Praxe CR131
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
EKE03 Business Economics EKE03
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK065 Evropská unie a Česká republika EK065
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
ESZS_PPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PPF
FCE_VVPF AJ - příprava k mezinárodním zkouškám FCE_VVPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE41 Gastronomic -Services HOE41
HOE42 Gastronomy - culinary and commodity expertise HOE42
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE44 Hotel Reservation and Restaurant System HOE44
HOE48 Beverages HOE48
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO043 Hotelový marketing a event management HO043
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO048 Nápojová gastronomie HO048
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě / Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO107 Diplomový seminář HO107
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO115 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO115
HO131 Praxe HO131
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky I INF1_PPF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS131 Španělský jazyk III. JS131
MAE01 Marketing MAE01
MAE08 International Trade MAE08
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT_PPF Matematika MAT_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MA001 Marketing MA001
MA008 Mezinárodní obchod MA008
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA040 Aplikovaná informatika MA040
MA045 Informatika pro manažery v CR MA045
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA073 Základy franchisingu MA073
MA110 Veřejná správa MA110
MA111 Marketingové strategie MA111
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA126 Sociální marketing MA126
MA127 Sociologický výzkum MA127
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA166 Franchizing MA166
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG022 Moderní personalistika MG022
MG026 Personalistika a psychologie MG026
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG109 Systémový management MG109
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK023 Úvod do mediální komunikace MK023
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK025 Grafika v mediální komunikaci MK025
MK027 Studentský a podnikový časopis MK027
MK111 Teorie grafiky MK111
MK117 Řízení projektu MK117
MK120 Řízení mediálních procesů MK120
MK131 Praxe MK131
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MMP_VOPF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOPF
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MSL_VOKF Management služeb MSL_VOKF
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT107 Statistika MT107
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
M1 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M1
M3 Blok v.p. - Hotelnictví a gastronomie M3
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_2
NJM_VVPF Němčina - příprava k mezinárodním zk. NJM_VVPF
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PER_PKF Personalistika PER_PKF
P_EU Evropská unie P_EU
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRKO Profesní komunikace P_PRKO
P_PUBL Public relations P_PUBL
PRE11 Applied Law PRE11
PRP_PKF Pracovní právo PRP_PKF
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PR_VOPF Public relations PR_VOPF
PR011 Aplikované právo PR011
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
PSYM_PKF Psychologie pro manažery PSYM_PKF
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PSYM_VVPF Psychologie pro manažery PSYM_VVPF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
P_ZMASP Základy malého a středního podnikání P_ZMASP
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ_VVPF Ruský jazyk RJ_VVPF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_2
SPLD_PKF Sociální politika a dávky SPLD_PKF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VF_PKF Veřejné finance VF_PKF
VF_PPF Veřejné finance VF_PPF
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
WWW_VVKF Tvorba webových stránek WWW_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMSP_VOPF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOPF
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_PPF Základy sociální správy ZSS_PPF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.