Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2018 zima2018
Složky
ADSP_DPH Aplikace daňové soustavy v praxi - DPH ADSP_DPH
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_2
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B3 Blok volitelných předmětů - 3 B3
B4 Blok volitelných předmětů - 4 B4
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B6 Blok volitelných předmětů - 6 B6
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE26 Fundamentals of Tourism CRE26
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR026 Základy cestovního ruchu pro hotelnictví CR026
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR042 Integrační procesy v cestovním ruchu CR042
CR049 Regionální a municipální ekonomika CR049
CR052 Event marketing CR052
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR081 Kulturní turismus CR081
CR114 Prostorové plánování CR114
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR120 Projektový management v cestovním ruchu CR120
CR131 Praxe CR131
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CR201 Základy destinačního managementu CR201
CR203 Průvodcovské služby a animace CR203
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
EKE03 Business Economics EKE03
EKE11 Accountancy EKE11
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EKE65 Revenue Management EKE65
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK116 Manažerské účetnictví EK116
EK118 Controlling EK118
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE44 Hotel Reservation and Restaurant System HOE44
HOE58 Managing Catering Operations HOE58
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO015 Diplomový seminář HO015
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO043 Hotelový marketing a event management HO043
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO058 Řízení gastronomického provozu HO058
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO105 Hotelové inženýrství HO105
HO107 Diplomový seminář HO107
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO131 Praxe HO131
HO165 Enogastronomie HO165
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO174 MICE HO174
IFRS_VOKF IFRS IFRS_VOKF
IFRS_VOPF IFRS IFRS_VOPF
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INS_VOKF Insolvenční řízení INS_VOKF
INS_VOPF Insolvenční řízení INS_VOPF
ISSS_VOPF Informační systémy ve státní správě ISSS_VOPF
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC510 Český jazyk JC510
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
MAE01 Marketing MAE01
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MA001 Marketing MA001
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA036 Základy franchisingu MA036
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA126 Sociální marketing MA126
MA128 Mezinárodní obchodní operace MA128
MA129 Metodologie marketingového výzkumu MA129
MA132 Marketingové strategie MA132
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA166 Franchising MA166
MA167 Management a prosperita v globálním kontextu MA167
MED_VVKF Média pro ekonomy MED_VVKF
MGE01 Management MGE01
MGE22 Modern HR Management MGE22
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG016 Etika a etiketa MG016
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG031 Psychologie MG031
MG121 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství MG121
MG122 Projektové řízení v hotelnictví a lázeňství MG122
MG126 Strategické řízení MG126
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK023 Úvod do mediální komunikace MK023
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK043 Komunikace v marketingu MK043
MK045 Psychologie osobnosti MK045
MK127 Mediální analýzy MK127
MK131 Praxe MK131
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT109 Aplikovaná statistika MT109
M3 Blok v.p. - Hotelnictví a gastronomie M3
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_1
NEM1_PPF_2 Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF_2
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PER_VOKF Personalistika PER_VOKF
POMA_VOKF Politický marketing POMA_VOKF
POMA_VOPF Politický marketing POMA_VOPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
PRE10 Law PRE10
PRE11 Applied Law PRE11
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PSYM_VVPF Psychologie pro manažery PSYM_VVPF
PSY_VVKF Psychologie PSY_VVKF
RETO_VOKF Rétorika RETO_VOKF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_2
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STMA_VOPF Strategický marketing STMA_VOPF
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
XX002 Testovací předmět 2 XX002
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.