Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠHE B1088P050001 HCMB Hotelnictví, cestovní ruch a marketing
Název anglicky: Hospitality Management, Tourism and Marketing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2018 – 17. 7. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠHE BPHOT HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský prezenční se specializací
VŠHE BPCER CER Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
bakalářský prezenční se specializací
VŠHE BPMAR MAR Marketing ve službách
Název anglicky: Marketing
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Marketing
bakalářský prezenční se specializací
VŠHE BKHOT HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠHE BKCER CER Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠHE BKMAR MAR Marketing ve službách
Název anglicky: Marketing
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠHE BKVCER CERVOS Cestovní ruch (studium po VOŠ)
Název anglicky: Tourism
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Marketing
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠHE BKVHOT HOTVOS Hotelnictví (studium po VOŠ)
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠHE B1088P050002 HOE Hospitality Management
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 8. 2018 – 14. 8. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠHE BPHOE HOE Hospitality Management
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský prezenční jednooborový
VŠHE N1088P050001 HCMM Hotelnictví, cestovní ruch a marketing
Název anglicky: Hospitality Management, Tourism and Marketing
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 8. 2018 – 14. 8. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Hospitality and Spa Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Marketing Management in Hospitality and Tourism Industry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Hospitality and Spa Management
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Marketing Management in Hospitality and Tourism Industry
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B6208 BCE Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
VŠHE 6208R162 DOP Management dopravních služeb
Název anglicky: Management of Transportation Services (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Směr: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
VŠHE 6208R061 BPMM Marketing a management
Název anglicky: Marketing and management
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Management of Transportation Services
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Směr: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
VŠHE 6208R061 BKMM Marketing a management
Název anglicky: Marketing and management
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
B6503 BC Gastronomie, hotelnictví a turismus
Název anglicky: Gastronomy, Hotel Management and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠHE 6501R010 HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
VŠHE 6501R010 HOE Hospitality Management
Název anglicky: Hospitality Management (Study in English)
bakalářské prezenční jednooborové
VŠHE 6501R010 IHO Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Směr: HAV Studium při pracovišti v Havířově
VŠHE 6501R010 CJS Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové
VŠHE 6501R010 HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
VŠHE 6501R010 IHO Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Směr: LUČ Studium při pracovišti v Lučenci
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové
N6208 MGRE Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Prosperity, Risk, Audit and Crisis Management
magisterské navazující prezenční jednooborové
VŠHE 6208T148 MKO Marketingové komunikace
Název anglicky: Marketing Communication (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové
VŠHE 6208T148 MKO Marketingové komunikace
Název anglicky: Marketing Communication (Study in Czech)
magisterské navazující kombinované jednooborové
Název anglicky: Prosperity, Risk, Audit and Crisis Management
magisterské navazující kombinované jednooborové
VŠHE CZV_MKO CZVMKO CŽV-Marketingové komunikace
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
N6503 MGR Gastronomie, hotelnictví a turismus
Název anglicky: Gastronomy , Hospitality Management and Tourism
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové
VŠHE 6501R010 HSM Hospitality and Spa Management
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in English)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
magisterské navazující kombinované jednooborové
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)
magisterské navazující kombinované jednooborové
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)
celoživotní vzdělávání mimořádné
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 29. 11. 2022 09:52