Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
Name in Czech: Účetnictví a finanční řízení podniku
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Účetnictví a finanční řízení podniku
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Účetnictví a finanční řízení podniku
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Hotelnictví, cestovní ruch a marketing
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2018 – 17/7/2028

Study plans:
Study plans:
VŠHE BPHOT HOT Hospitality Management
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's full-time specialized
VŠHE BPCER CER Tourism
Name in Czech: Cestovní ruch
Bachelor's full-time specialized
VŠHE BPMAR MAR Marketing
Name in Czech: Marketing ve službách
Bachelor's full-time specialized
VŠHE BPVMAR MARVOS Marketing
Name in Czech: Marketing ve službách (studium po VOŠ)
Bachelor's full-time specialized
VŠHE BKHOT HOT Hospitality Management
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's combined specialized
VŠHE BKCER CER Tourism
Name in Czech: Cestovní ruch
Bachelor's combined specialized
VŠHE BKMAR MAR Marketing
Name in Czech: Marketing ve službách
Bachelor's combined specialized
VŠHE BKVCER CERVOS Tourism
Name in Czech: Cestovní ruch (studium po VOŠ)
Bachelor's combined specialized
VŠHE BKVMAR MARVOS Marketing
Name in Czech: Marketing ve službách (studium po VOŠ)
Bachelor's combined specialized
VŠHE BKVHOT HOTVOS Hospitality Management
Name in Czech: Hotelnictví (studium po VOŠ)
Bachelor's combined specialized
VŠHE BPBHOT HOTBRA Hospitality Management
Name in Czech: Hotelnictví (studium v Bratislavě)
Bachelor's combined specialized
VŠHE B1088P050002 HOE Hospitality Management
Name in Czech: Hospitality Management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 14/8/2018 – 14/8/2023

Study plans:
Study plans:
VŠHE BPHOE HOE Hospitality Management
Name in Czech: Hospitality Management
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Hotelnictví, cestovní ruch a marketing
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/8/2018 – 14/8/2023

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Management hotelnictví a lázeňství
master's full-time specialized
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
master's full-time specialized
Name in Czech: Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
master's full-time specialized
Name in Czech: Management hotelnictví a lázeňství
Master's combined specialized
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
Master's combined specialized
Name in Czech: Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
Master's combined specialized
Name in Czech: CŽV-Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
specialized education
Name in Czech: CŽV-Management hotelnictví a lázeňství
specialized education
Name in Czech: CŽV-Management destinace cestovního ruchu
specialized education
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B6208 BCE Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Marketingové komunikace ve službách
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Management dopravních služeb
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Marketingové komunikace ve službách
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Specialization: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Name in Czech: Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
VŠHE 6208R061 BPMM Marketing and management
Name in Czech: Marketing a management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Mzdové účetnictví, daně a personalistika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Účetnictví a finanční řízení podniku
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Marketingové komunikace ve službách
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management dopravních služeb (Study in Czech)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Marketingové komunikace ve službách
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Specialization: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Name in Czech: Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
VŠHE 6208R061 BKMM Marketing and management
Name in Czech: Marketing a management
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Mzdové účetnictví, daně a personalistika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Účetnictví a finanční řízení podniku
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 14/5/2013 – 31/12/2024
B6503 BC Gastronomy, Hotel Management and Tourism
Name in Czech: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Hospitality Management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Specialization: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Hotelnictví (studium pro absolventy VOŠ)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu (studium pro absolventy VOŠ)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Specialization: LUČ Studium při pracovišti v Lučenci
Name in Czech: Hotelnictví (specializace Institucionální ubytování a stravování)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Hotelnictví (studium pro absolventy VOŠ)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu (studium pro absolventy VOŠ)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu (studium po VOŠ v Havířově)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
N6208 MGRE Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Management prosperity, rizik, auditu a krize
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Marketingové komunikace
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Marketingové komunikace
Master's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management prosperity, rizik, auditu a krize
Master's degree programme, combined form, single-subject
VŠHE CZV_MKO CZVMKO CŽV-Marketingové komunikace
Name in Czech: CŽV-Marketingové komunikace
specialized education
N6503 MGR Gastronomy , Hospitality Management and Tourism
Name in Czech: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Management hotelnictví a lázeňství
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Hospitality and Spa Management
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Management hotelnictví a lázeňství
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Name in Czech: Management hotelnictví a lázeňství
Master's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
Master's degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Management hotelnictví a lázeňství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Name in Czech: Management destinace cestovního ruchu
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 11/8/2022 03:31