Management destinace cestovního ruchu

Navazující magisterské studium

Management destinace cestovního ruchu

Příjímací řízení 2022/2023

Vysoká škola hotelová a ekonomická Hotelnictví, cestovní ruch a marketing prezenční,   čeština