Vyberte obor/plán:

Cestovní ruch (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MA001 Marketing • 92 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 82 %
VŠHE:CR020 Základy veřejné správy • 77 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 74 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 72 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 51 %
VŠHE:CR040 Základy cestovního ruchu • 38 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 38 %
VŠHE:PR010 Právo • 38 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 36 %
VŠHE:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 33 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 33 %
VŠHE:MG001 Management • 31 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 15 %
VŠHE:JC421 Český jazyk-2 • 15 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 15 %
VŠHE:MK021 Kultura a civilizace Českých zemí • 15 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 13 %
2. semestr
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 50 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 48 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 44 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 42 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 42 %
VŠHE:B8 Blok volitelných předmětů - 8 • 38 %
VŠHE:MT003 Statistika • 38 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 21 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 19 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 12 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 94 %
VŠHE:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 91 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 91 %
VŠHE:CR080 Interkulturní management v CR • 88 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 88 %
VŠHE:CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR • 59 %
VŠHE:CR037 Praxe I. • 44 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 44 %
VŠHE:EK065 Evropská unie a Česká republika • 31 %
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 25 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 25 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 25 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 22 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 22 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 22 %
VŠHE:MT005 Statistika • 22 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 19 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 16 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 13 %
4. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 12 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 12 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 12 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 12 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 12 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:CR208 Průvodcovské služby a animace • 100 %
VŠHE:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠHE:MA003 Sociologie • 100 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 100 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %
VŠHE:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 95 %
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 75 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 75 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 75 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 75 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 70 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 65 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 20 %

Hospitality Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:JAE20 English language II • 88 %
VŠHE:HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy • 83 %
VŠHE:HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary • 83 %
VŠHE:MTE05 Statistics • 75 %
VŠHE:EKE13 Macroeconomics • 71 %
VŠHE:JCE20 Czech language II • 58 %
VŠHE:HOE38 Internship • 46 %
VŠHE:CRE26 Fundamentals of Tourism • 38 %
VŠHE:EKE14 Microeconomics • 38 %
VŠHE:HOE41 Gastronomic - Services • 38 %
VŠHE:MGE01 Management • 38 %
VŠHE:JAE10 English language I • 29 %
VŠHE:JCE10 Czech language I • 25 %
VŠHE:MAE32 Information and Communication Technology • 25 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 21 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 13 %
2. semestr
VŠHE:EKE11 Accounting • 90 %
VŠHE:HOE58 Managing Catering Operations • 90 %
VŠHE:JAE30 English language III • 90 %
VŠHE:MAE01 Marketing • 86 %
VŠHE:PRE10 Law • 66 %
VŠHE:EKE63 Economic Integration • 59 %
VŠHE:JCE30 Czech language III • 55 %
VŠHE:MGE65 Business Skills • 45 %
VŠHE:HOE66 Wine-Sommelier • 41 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 24 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:EKE65 Revenue Management • 96 %
VŠHE:JAE40 English language IV • 96 %
VŠHE:MAE38 Business IT • 96 %
VŠHE:CRE58 Regional Economy and Hospitality • 92 %
VŠHE:EKE15 Taxes and Financial Statement • 92 %
VŠHE:HOE39 Internship • 54 %
VŠHE:HOE66 Wine-Sommelier • 54 %
VŠHE:JCE42 Czech language IV • 54 %
VŠHE:MGE65 Business Skills • 42 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 25 %
4. semestr
VŠHE:EKE03 Business Economics • 100 %
VŠHE:HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems • 100 %
VŠHE:HOE203 Rooms Division • 100 %
VŠHE:JAE52 English language V • 100 %
VŠHE:HOE48 Beverages • 89 %
VŠHE:MGE22 Modern HR Management • 89 %
VŠHE:SZE04 Bachelor Thesis Seminar • 11 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:EKE16 Banks and Financial Operations • 100 %
VŠHE:HOE201 Hotel Marketing and Event Management • 100 %
VŠHE:HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy • 100 %
VŠHE:MAE18 International Trade I. • 100 %
VŠHE:MAE47 Data Processing and Evaluation • 100 %
VŠHE:MGE28 Communication in Management of Services • 100 %
VŠHE:MGE29 Psychology • 100 %
VŠHE:SZE05 Final State Exam Seminar • 100 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 11 %

Hotelnictví (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 92 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 91 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 84 %
VŠHE:MT005 Statistika • 83 %
VŠHE:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 76 %
VŠHE:HO038 Praxe I. • 43 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 34 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 31 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 30 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 30 %
VŠHE:CR026 Základy cestovního ruchu • 29 %
VŠHE:MG001 Management • 29 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 28 %
VŠHE:HO041 Gastronomie – servis • 27 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 16 %
2. semestr
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 44 %
VŠHE:MA001 Marketing • 43 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 42 %
VŠHE:PR010 Právo • 41 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 38 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 17 %
VŠHE:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 14 %
VŠHE:B2 Blok volitelných předmětů - 2 • 12 %
VŠHE:HO066 Wine-Sommelier • 12 %
VŠHE:HO077 Dietní stravování • 12 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 12 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 99 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 96 %
VŠHE:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 92 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 92 %
VŠHE:HO039 Praxe II. • 48 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 35 %
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 30 %
VŠHE:HO079 Správná výživa a zdravotní styl • 30 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 30 %
VŠHE:HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství • 28 %
VŠHE:MA001 Marketing • 26 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 25 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 25 %
VŠHE:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 24 %
VŠHE:HO072 Catering • 23 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 17 %
VŠHE:PR010 Právo • 16 %
VŠHE:CR074 Gastroturismus • 15 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 15 %
VŠHE:HO066 Wine-Sommelier • 14 %
VŠHE:MA072 Úvod do marketingové komunikace • 14 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 13 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 13 %
VŠHE:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 11 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠHE:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 100 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 100 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 79 %
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 79 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 74 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 74 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 73 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 73 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 73 %

Marketing ve službách (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MA001 Marketing • 92 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 89 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 86 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 84 %
VŠHE:MA039 Úvod do sociologie • 81 %
VŠHE:MK036 Praxe • 57 %
VŠHE:MK024 Základy reklamy a PR • 46 %
VŠHE:MK043 Komunikace v marketingu • 46 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 43 %
VŠHE:PR010 Právo • 41 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 35 %
VŠHE:MG001 Management • 35 %
VŠHE:JC010 Český jazyk I. • 27 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 24 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 22 %
VŠHE:XN001 Chybí Nostrifikace • 14 %
VŠHE:JC421 Český jazyk-2 • 11 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 11 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 11 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 11 %
VŠHE:MK021 Kultura a civilizace Českých zemí • 11 %
2. semestr
VŠHE:MA036 Základy franchisingu • 90 %
VŠHE:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 90 %
VŠHE:MK046 Business Intelligence pro marketing • 90 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 84 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 58 %
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 45 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 45 %
VŠHE:MT003 Statistika • 45 %
VŠHE:MT005 Statistika • 32 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 26 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 19 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 19 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 16 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 96 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 96 %
VŠHE:MA067 Sociologie a marketing • 96 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 88 %
VŠHE:MK037 Praxe I. • 64 %
VŠHE:MG030 Etika a etiketa • 52 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 48 %
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 44 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 32 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 28 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 20 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 20 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 16 %
VŠHE:MT005 Statistika • 12 %
4. semestr
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 86 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 86 %
VŠHE:MK044 Grafika v marketingu • 86 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 79 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 71 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 71 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 29 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:MA004 Metodologie výzkumu • 100 %
VŠHE:MG032 Psychologie řízení • 100 %
VŠHE:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 100 %
VŠHE:MK020 Autorské a licenční právo • 100 %
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 92 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 92 %
VŠHE:MK040 Text reklamy a PR • 92 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 92 %

Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
VŠHE:FU091 Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR113 Organizace destinačního managementu • 50 %
VŠHE:CR114 Prostorové plánování • 50 %
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 50 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 50 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 50 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 50 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 50 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 50 %
VŠHE:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 50 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 50 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 25 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 25 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 25 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 25 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 25 %
VŠHE:XX001 Testovací předmět • 25 %
2. semestr
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 100 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 100 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 100 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 100 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 100 %
VŠHE:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 67 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
VŠHE:CR124 Regionální geografie • 100 %
VŠHE:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR122 Řízení lázeňství • 100 %
VŠHE:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 100 %
VŠHE:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 100 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 98 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 96 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 91 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 49 %
VŠHE:HO105 Hotelové inženýrství • 47 %
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 42 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 42 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 42 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 40 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 33 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 29 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 22 %
VŠHE:JC120 Český jazyk II. • 16 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 16 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 11 %
2. semestr
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 100 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 97 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 97 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 95 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 76 %
VŠHE:HO132 Praxe • 70 %
VŠHE:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 70 %
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 68 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 46 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 32 %
VŠHE:HO165 Enogastronomie • 30 %
VŠHE:M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu • 30 %
VŠHE:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 22 %
VŠHE:HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii • 22 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
VŠHE:EK119 Controlling • 97 %
VŠHE:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 97 %
VŠHE:HO117 Hotelové informační systémy • 97 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 97 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 89 %
VŠHE:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 47 %
VŠHE:HO176 Procesní modelování v hotelnictví • 29 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 24 %
4. semestr
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 33 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 33 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 33 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 33 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 33 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 33 %
VŠHE:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 33 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 97 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 97 %
VŠHE:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 97 %
VŠHE:MK140 Franchising management • 97 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 94 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 94 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 87 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 32 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 26 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 26 %
VŠHE:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 26 %
VŠHE:MA132 Marketingové strategie • 26 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 23 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 23 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 19 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 19 %
VŠHE:JC120 Český jazyk II. • 16 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 16 %
2. semestr
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 97 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 94 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 91 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 81 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 63 %
VŠHE:MK133 Praxe • 56 %
VŠHE:MA126 Sociální marketing • 47 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 38 %
VŠHE:CR167 Management služeb • 34 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠHE:MA165 Provoz marketingové agentury • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:MK141 Marketingové analýzy • 100 %
VŠHE:MK142 Strategický marketing • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 97 %

Cestovní ruch (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR020 Základy veřejné správy • 86 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 86 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 86 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 86 %
VŠHE:MA001 Marketing • 86 %
VŠHE:CR040 Základy cestovního ruchu • 71 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 71 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 71 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 71 %
VŠHE:MG001 Management • 71 %
VŠHE:PR010 Právo • 71 %
VŠHE:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 43 %
VŠHE:JN010 Německý jazyk I. • 43 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 43 %
VŠHE:JC010 Český jazyk I. • 14 %
VŠHE:JC020 Český jazyk II. • 14 %
VŠHE:JF020 Francouzský jazyk II. • 14 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 14 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 14 %
2. semestr
VŠHE:CR020 Základy veřejné správy • 67 %
VŠHE:CR036 Praxe II. • 67 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 67 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 67 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 67 %
VŠHE:MA001 Marketing • 67 %
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 33 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 33 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 33 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 33 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 33 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 33 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 33 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 83 %
VŠHE:CR082 Služby cestovního ruchu • 83 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 83 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 67 %
VŠHE:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 50 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
VŠHE:MT005 Statistika • 50 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 33 %
VŠHE:CR037 Praxe I. • 17 %
VŠHE:CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR • 17 %
VŠHE:CR080 Interkulturní management v CR • 17 %
VŠHE:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 17 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 17 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 17 %
VŠHE:JC030 Český jazyk III. • 17 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 17 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 17 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 17 %
VŠHE:MT003 Statistika • 17 %
4. semestr
VŠHE:CR037 Praxe I. • 100 %
VŠHE:CR080 Interkulturní management v CR • 100 %
VŠHE:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 100 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠHE:EK065 Evropská unie a Česká republika • 100 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 100 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 100 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 60 %
VŠHE:JC042 Český jazyk IV. • 20 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 20 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 100 %
6. semestr
VŠHE:CR208 Průvodcovské služby a animace • 100 %
VŠHE:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
VŠHE:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 100 %
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠHE:MA003 Sociologie • 100 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 100 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Cestovní ruch (studium po VOŠ) (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR030 Geografie cestovního ruchu • 100 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
VŠHE:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 91 %
VŠHE:CR201 Základy destinačního managementu • 91 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 91 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 91 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 55 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 55 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 45 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 36 %
VŠHE:CR040 Základy cestovního ruchu • 18 %
2. semestr
VŠHE:CR036 Praxe II. • 100 %
VŠHE:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 100 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 100 %

Hotelnictví (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 80 %
VŠHE:HO041 Gastronomie – servis • 78 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 76 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 71 %
VŠHE:CR026 Základy cestovního ruchu • 67 %
VŠHE:MG001 Management • 67 %
VŠHE:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 42 %
VŠHE:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 38 %
VŠHE:JN010 Německý jazyk I. • 38 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 36 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 33 %
VŠHE:HO038 Praxe I. • 27 %
VŠHE:MT005 Statistika • 24 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 22 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 22 %
2. semestr
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 82 %
VŠHE:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 82 %
VŠHE:HO038 Praxe I. • 82 %
VŠHE:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 82 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 82 %
VŠHE:MT005 Statistika • 82 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 46 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 25 %
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 14 %
VŠHE:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 11 %
VŠHE:HO063 Speciální gastronomie – služby • 11 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 11 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 11 %
VŠHE:PR010 Právo • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:HO058 Řízení gastronomického provozu • 88 %
VŠHE:PR010 Právo • 83 %
VŠHE:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 80 %
VŠHE:HO063 Speciální gastronomie – služby • 80 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 75 %
VŠHE:MA001 Marketing • 70 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 68 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 60 %
VŠHE:HO072 Catering • 53 %
VŠHE:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 50 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
VŠHE:HO039 Praxe II. • 48 %
VŠHE:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 45 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 40 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 35 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 33 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 23 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 13 %
4. semestr
VŠHE:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 64 %
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 64 %
VŠHE:HO039 Praxe II. • 64 %
VŠHE:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 64 %
VŠHE:HO072 Catering • 64 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 64 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 64 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 41 %
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 36 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 27 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 27 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 27 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 23 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 23 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 18 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 14 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:HO203 Ubytovací úsek • 81 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 76 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 76 %
VŠHE:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 71 %
VŠHE:HO048 Nápojová gastronomie • 67 %
VŠHE:HO201 Hotelový marketing a event management • 62 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 52 %
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 29 %
VŠHE:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 29 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 29 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 29 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 29 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 29 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 29 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 14 %
6. semestr
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠHE:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 100 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 100 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Marketing ve službách (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MK024 Základy reklamy a PR • 100 %
VŠHE:JA010 Anglický jazyk I. • 83 %
VŠHE:MA032 Informační a komunikační technologie • 83 %
VŠHE:MK043 Komunikace v marketingu • 83 %
VŠHE:PR010 Právo • 83 %
VŠHE:EK011 Účetnictví • 67 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 67 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 67 %
VŠHE:MA001 Marketing • 67 %
VŠHE:MA039 Úvod do sociologie • 67 %
VŠHE:MG001 Management • 67 %
VŠHE:MK036 Praxe • 67 %
VŠHE:JN010 Německý jazyk I. • 50 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 17 %
VŠHE:JR010 Ruský jazyk I. • 17 %
VŠHE:JR020 Ruský jazyk II. • 17 %
VŠHE:JS010 Španělský jazyk I. • 17 %
VŠHE:JS020 Španělský jazyk II. • 17 %
2. semestr
VŠHE:EK011 Účetnictví • 50 %
VŠHE:EK014 Mikroekonomie • 50 %
VŠHE:JA020 Anglický jazyk II. • 50 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 50 %
VŠHE:JN020 Německý jazyk II. • 50 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
VŠHE:MA001 Marketing • 50 %
VŠHE:MA036 Základy franchisingu • 50 %
VŠHE:MA039 Úvod do sociologie • 50 %
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 50 %
VŠHE:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 50 %
VŠHE:MK036 Praxe • 50 %
VŠHE:MK046 Business Intelligence pro marketing • 50 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA065 Činnosti marketingové agentury • 67 %
VŠHE:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 67 %
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 50 %
VŠHE:EK013 Makroekonomie • 50 %
VŠHE:JA030 Anglický jazyk III. • 50 %
VŠHE:MA036 Základy franchisingu • 50 %
VŠHE:MA067 Sociologie a marketing • 50 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 50 %
VŠHE:MG029 Psychologie • 50 %
VŠHE:MK037 Praxe I. • 50 %
VŠHE:MK046 Business Intelligence pro marketing • 50 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 33 %
VŠHE:JN030 Německý jazyk III. • 33 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 33 %
VŠHE:MT003 Statistika • 33 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 17 %
VŠHE:JR030 Ruský jazyk III. • 17 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 17 %
VŠHE:JS030 Španělský jazyk III. • 17 %
VŠHE:JS042 Španělský jazyk IV. • 17 %
VŠHE:MT005 Statistika • 17 %
4. semestr
VŠHE:EK003 Podniková ekonomika • 75 %
VŠHE:JA040 Anglický jazyk IV. • 75 %
VŠHE:MA067 Sociologie a marketing • 75 %
VŠHE:MA070 Redakční práce • 75 %
VŠHE:MG022 Moderní personalistika • 75 %
VŠHE:MG030 Etika a etiketa • 75 %
VŠHE:MK037 Praxe I. • 75 %
VŠHE:JN042 Německý jazyk IV. • 50 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 25 %
VŠHE:JR042 Ruský jazyk IV. • 25 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 25 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 25 %
VŠHE:MK044 Grafika v marketingu • 25 %
3. ročník
5. semestr
VŠHE:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 50 %
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 50 %
VŠHE:JA052 Anglický jazyk V. • 50 %
VŠHE:MA004 Metodologie výzkumu • 50 %
VŠHE:MA018 Mezinárodní obchod • 50 %
VŠHE:MA038 Podniková informatika • 50 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 50 %
VŠHE:MG028 Komunikace v managementu služeb • 50 %
VŠHE:MG032 Psychologie řízení • 50 %
VŠHE:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 50 %
VŠHE:MK020 Autorské a licenční právo • 50 %
VŠHE:MK040 Text reklamy a PR • 50 %
VŠHE:MK044 Grafika v marketingu • 50 %
VŠHE:SZ004 Seminář k BP • 50 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 50 %
6. semestr
VŠHE:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
VŠHE:MA004 Metodologie výzkumu • 100 %
VŠHE:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
VŠHE:MG032 Psychologie řízení • 100 %
VŠHE:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 100 %
VŠHE:MK020 Autorské a licenční právo • 100 %
VŠHE:MK040 Text reklamy a PR • 100 %
VŠHE:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 100 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 100 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 89 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 89 %
VŠHE:CR114 Prostorové plánování • 78 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 78 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 56 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 22 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 22 %
VŠHE:CR113 Organizace destinačního managementu • 11 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 11 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 11 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 11 %
VŠHE:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 11 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 11 %
2. semestr
VŠHE:CR113 Organizace destinačního managementu • 100 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 100 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠHE:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 100 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 100 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 40 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 40 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 20 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 100 %
VŠHE:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 67 %
VŠHE:CR132 Praxe • 67 %
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 67 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 67 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 67 %
VŠHE:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 33 %
VŠHE:CR124 Regionální geografie • 33 %
VŠHE:CR167 Management služeb • 33 %
VŠHE:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 33 %
VŠHE:EK119 Controlling • 33 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 33 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 33 %
VŠHE:HO132 Praxe • 33 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 33 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 33 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 33 %
4. semestr
VŠHE:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
VŠHE:CR124 Regionální geografie • 100 %
VŠHE:CR167 Management služeb • 100 %
VŠHE:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 100 %
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 83 %
VŠHE:HO105 Hotelové inženýrství • 79 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 67 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 67 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 63 %
VŠHE:CR116 Management cestovního ruchu • 50 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 38 %
VŠHE:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 38 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 38 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 38 %
VŠHE:CR122 Řízení lázeňství • 33 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 33 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 33 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 25 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 21 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 17 %
2. semestr
VŠHE:CR122 Řízení lázeňství • 93 %
VŠHE:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 93 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 93 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 93 %
VŠHE:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 93 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 93 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 93 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 47 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 27 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 13 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 86 %
VŠHE:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 86 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 86 %
VŠHE:EK119 Controlling • 83 %
VŠHE:HO117 Hotelové informační systémy • 83 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 83 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 83 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 83 %
VŠHE:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 79 %
VŠHE:HO116 Ekonomika hotelu • 79 %
VŠHE:HO118 Gastronomické koncepty • 76 %
VŠHE:HO132 Praxe • 76 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 76 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 69 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 48 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 14 %
4. semestr
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 100 %
VŠHE:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 100 %
VŠHE:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
VŠHE:HO117 Hotelové informační systémy • 100 %
VŠHE:HO172 E-business v hotelnictví • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
VŠHE:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 93 %
VŠHE:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 86 %
VŠHE:MT106 Kvantitativní metody • 86 %
VŠHE:MT109 Aplikovaná statistika • 86 %
VŠHE:MA132 Marketingové strategie • 79 %
VŠHE:JA110 Anglický jazyk I. • 71 %
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 57 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 57 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 57 %
VŠHE:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 57 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 57 %
VŠHE:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 57 %
VŠHE:MK140 Franchising management • 57 %
VŠHE:JN110 Německý jazyk I. • 36 %
VŠHE:JS110 Španělský jazyk I. • 29 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 21 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 14 %
VŠHE:JR110 Ruský jazyk I. • 14 %
2. semestr
VŠHE:EK114 Mikroekonomie • 100 %
VŠHE:EK115 Finanční řízení podniku • 100 %
VŠHE:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
VŠHE:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 100 %
VŠHE:MG126 Strategické řízení • 100 %
VŠHE:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 100 %
VŠHE:MK140 Franchising management • 100 %
VŠHE:JN120 Německý jazyk II. • 67 %
VŠHE:JR120 Ruský jazyk II. • 17 %
VŠHE:JS120 Španělský jazyk II. • 17 %
2. ročník
3. semestr
VŠHE:MA126 Sociální marketing • 94 %
VŠHE:MG128 Projektové řízení • 94 %
VŠHE:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 82 %
VŠHE:MG127 Metody výzkumu • 82 %
VŠHE:CR166 Systémy řízení kvality • 76 %
VŠHE:MK133 Praxe • 59 %
VŠHE:EK116 Manažerské účetnictví • 47 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 41 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 41 %
VŠHE:MK142 Strategický marketing • 41 %
VŠHE:EK119 Controlling • 35 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 35 %
VŠHE:MA165 Provoz marketingové agentury • 35 %
VŠHE:MK141 Marketingové analýzy • 35 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 35 %
VŠHE:SZ105 Seminář k DP • 24 %
4. semestr
VŠHE:EK119 Controlling • 100 %
VŠHE:EK120 Veřejné finance • 100 %
VŠHE:MA165 Provoz marketingové agentury • 100 %
VŠHE:MA169 Marketing v managementu destinací • 100 %
VŠHE:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
VŠHE:MK141 Marketingové analýzy • 100 %
VŠHE:MK142 Strategický marketing • 100 %
VŠHE:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 13:19